Algemene voorwaardenAlgemene voorwaarden

ALGEMENE BETALINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN bij online boekingen 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de ingeboekte behandelingen en bestaan uit  de algemene betalings- en annuleringsvoorwaarden.
Betalingen 
Uw betaling dient 14dagen na factuurdatum in ons bezit te zijn.
Voor de betaling kunt u gebruikmaken van de factuur.
Annulering
Behandelingen vinden uitsluitend plaatst op afspraak. 
Dit betekend dat wij een strakke planning hanteren en dat wij een tijd blokken in
de agenda, de behandeling voorbereiden en volledig voor u klaarstaat bij
aanvang van uw afspraak. Wij verzoeken u om alleen in geval van uiterste
noodzaak een afspraak te annuleren. Het maken van een afspraak is niet vrijblijvend u stemt automatisch in met onze annuleringsvoorwaarden. 
Als een afspraak niet door kan dan kunt deze tot 24 uur van tevoren gratis annuleren door dit telefonisch aan ons door te geven. Afspraken kunnen in principe ook via per e-mail worden geannuleerd. Voor afspraken die om welke reden dan ook niet worden nagekomen of korter dan 24 uur van te voren worden geannuleerd moeten wij helaas 55%
procent in rekening brengen van de behandeling die u heeft ingeboekt op onze
online agenda.

Privacyverklaring Studio Deshima Amersfoort 

Via de dienst www.waxsalon-amersfoort.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Waxsalon
Amersfoort acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming
persoonsgegevens (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat:  
  
   -wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. 
     Dat doen wij via deze privacy-verklaring; 
     -wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; 
    -wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist; 
    -wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 
   -wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.    

Wie is verantwoordelijk voor verwerking van uw persoonsgegevens 
Alle onderdelen van Studio Deshima verwerken de persoonsgegevens.
Studio Deshima bestaat uit Waxsalon Amersfoort  verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. 
In deze privacy-verklaring leggen wij uit welke
persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. 
Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. 

Gebruik van  persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat
kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de
persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de
door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons
worden verstrekt om te verwerken.      

Registratie 
Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na
registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u
opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke
keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader
van uitvoering van de overeenkomst, en om een overzicht te geven van de productenen diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden
verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval
van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij
persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.  

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy-verklaring genoemde
doelen:  
Wij kunnen met u contact opnemen om u verder te informeren naar aanleiding van
een door u ingediende aanvragen . Wi  gebruiken persoonsgegevens van klanten voor interne analyse en
productontwikkeling  Hierdoor kunnen wij onze diensten voor klanten verbeteren  om  marketingactiviteiten uit te kunnen voeren en verwerken wij
persoonsgegevens van onze klanten, zoals adresgegevens, telefoonnummers en
e-mailadres. Wij bieden nieuwsbrief  we willen onze
klanten over onze diensten en producten informeren.  
Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:  per     e-mail via
social media per     
telefoon

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over
onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich
kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van
abonnees.
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan
worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige
beantwoording en afhandeling daarvan. 

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens NIET of het verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verkocht. Deze partners zijn
(mede) gevestigd buiten de EU. Op onze site zijn sociale media buttons opgenomen. 
Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. 

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website
gebruiken. Wij hebben geen bewerkers overeenkomst met Google gesloten. Verder
hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te
gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen
anonimiseren. 

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang
tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende
maatregelen: Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwd te
beveiligen Studio Deshima gebruikt verschillende veilige technieken om uw
gegevens te beschermen, waaronder veilig servers en firewalls.  
Websites van derden.
Deze privacy-verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door
middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen
dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens
omgaan. Wij raden u aan de privacy-verklaring van deze websites te lezen
alvorens van deze websites gebruik te maken. 
Wijzigingen in deze privacy-verklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
privacy-verklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacy-verklaring geregeld
te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 
Inzage en wijzigen van uw gegevens. 

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in
(of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons
opnemen via onderstaande gegevens.

Deze privacy-verklaring (184) is voor het laatst aangepast op 23-04-2018